อาณาจักรแอตแลนติก

วันเวลาผ่านหมุนเปลี่ยนโลกของเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน ดังเช่นคำที่เคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆ วา ไม่มีสิ่งใดจีรังและยั่งยืนบนโลกใบนี้ ทุกอย่างเมื่อเกิดมาก็ต้องมีดับสูญ เพียงแต่ว่ารอเวลาที่เมื่อไหร่จะเป็นวันนั้น แม้แต่แผ่นดินที่เคยอยู่บนโลกก็ยังสามารถที่จะลบเลือนหายไปได้เช่นเดียวกับดินแดนแอตแลนติก ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเขียนเอาไว้บนแผนที่โลกว่ามีแผ่นดินบริเวณนี้อยู่ แต่ปัจจุบันได้ถูกน้ำทะเลกลืนกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แอตแลนติก คือ อาณาจักรที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยโบราณ เชื่อว่าหากใครได้ลองศึกษาประวัติจะรู้ดีว่าดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกอย่างไม่ลืมเลือน จริงๆ แล้วคนที่ได้สร้างตำนานแห่งอาณาจักรที่น่าสนใจแห่งนี้ก็คือ เพลโต ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ เป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อแนวคิดด้านตะวันตก ได้มีคำกล่าวที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาว่า แอตแลนติก เป็นอาณาจักรแบบทวีปหนึ่งตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก พลเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นพลเมืองที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยคุณธรรม ความก้าวล้ำไปด้วยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีวิวัฒนาการที่ทันสมัย กำแพงของเมืองถูกทำด้วยทองคำ วิหารต่างๆ ก็ถูกสร้างด้วยเงิน มีสนามแข่งม้า อุทยานต่างๆ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ก็เชื่อว่ากันว่าเหตุที่ดินแดนแห่งนี้ต้องพังพินาศลง มันเกิดขึ้นจากความโกรธของพระเจ้าผู้มีนามว่า “โพไซดอน” ที่ได้เป็นคนสร้างแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมา จริงๆ แล้วดินแดนเต็มไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีอาหารนานาชนิด แต่ด้วยความที่อยู่สุขสบายเกินไปจนทำให้ชาวเมืองนั้นเกิดความโลภจนเกิดความพยายามอยากที่จะครองโลก นั่นทำให้พวกเขาต่างก็ไปรุกรานดินแดนอื่นๆ อย่างหมดสิ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเรืองที่ได้กล่าวมาขึ้นนั่นเอง โดยเทพ “โพไซดอน” ได้ทำการดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงเมืองแอตแลนติกจึงได้จมหายไปในเกลียวคลื่นเมื่อประมาณ 12,000 ปี มาแล้ว

อย่างไรก็ดีในทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แอตแลนติกเป็นเพียงเรื่องเล่ากึ่งนิยายผสมวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง ถึงกระนั้นก็ยังคงมีกลุ่มคนที่ค่อนข้างเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกและก็ยังคงได้มีคนที่จะพยายามค้นหาเมืองแอตแลนติกอยู่ตลอด ซึ่งหลายๆ คนก็ยังสงสัยว่าจริงๆ แล้ว แอตแลนติกอยู่บริเวณไหนของท้องทะเลกันแน่ สิ่งเหล่านี้ยังคงปริศนาต่อไปว่าแท้จริงดินแดนที่ถูกเรียกว่า แอตแลนติก มีอยู่จริงหรือไม่ นับว่าเป็นเรื่องที่หลายๆ คนก็ยังคงให้ความสนใจที่อยากจะรับรู้กันตลอด