ดินแดนสวรรค์ของใครหลายคน

ไนแอการาศิลปะแห่งธรรมชาติ

Niagara Falls

ถ้าจะกล่าวถึงงานศิลปะนั้นส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงงานที่มนุษย์ไมว่าจะเป็น การวาดภาพ ที่เกิดจากจินตนาการ และ ภาพเสมือนจริง ซึ่งต้องหาแม่แบบที่สวยงามและดึงดูดผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม นั่นก็คือธรรมชาติ ภาพที่ได้รับความนิยมก็มักจะเป็นภาพที่แสดงถึงอารมลมโดยผ่านบรรยากาศจริง อย่างเช่น ภาพพระอาทิตย์ขึ้น ที่แสดงถึงความสดใสในการเริ่มต้นใหม่ของวันด้วยความพร้อม สดใส ร่าเริง และอบอุ่น ด้วยสงแดดไม่แรงมากนัก โดยที่ทุกคนรู้พร้อมกันอยู่แล้วว่าในไม่ช้าแสงแดดก็ต้องสว่างกว่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป มันจึงเป็นความธรรมดาที่มีเสนห์ และ ภาพสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นทะเล หรือ นำตก  ก็สามารถสื่อความหมาย ออกมาได้หลากหลาย และชัดเจนมากๆ เพราะในธรรมชาติที่สวยงามก็มีภัยธรรมชาติที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างทะเลที่ดูสงบจากถ่ายภาพระยะไกล แต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสใกล้ๆ ก็จะเห็นกับคลื่นทะเลที่เด่นชัดซึ่งมีความรุนแรงและ อันตรายอยู่ในตัวกับนำตกอย่างไนแอการา ก็เช่นกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นนำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก ด้วยความยาวจนมีพื้นที่ข้ามถึงกัน 2 ประเทศ คือแคนนาดา กับ สหรัฐอเมริกา จึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอย่างดีเพราะ 2 ประเทศนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงนั่นเอง…
Read more