กรุงโรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลก

Rome

โรมถือว่าเป็นสถานที่สำคัญซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นลาซีโอของประเทศอิตาลีและยังเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งอีกด้วยเพราะว่าเป็นที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากเพราะว่าในเมื่อก่อนนั้นเป็นเหมือนใจกลางของยุคนั้นเลยไม่ว่าเราไปที่ไหนก็ตามก็ต้องพูดโรมเพราะว่ามันมีสถานที่สมัยก่อนนั้นพระมหากษัตริย์ทรงจัดให้เป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าทหารกล้าเพื่อมาฝึกซ้อมศิลปะการป้องกันตัวหรือเป็นแหล่งบรรเลงศิลปะหรือจัดงานรื่นเริงต่างๆ และที่เป็นที่เล่ากันมาอย่างยาวนานก็คือจะเป็นที่จัดสนามต่อสู้และสนามประลองสำหรับผู้ที่ต้องการชิงทายาทหรือชิงสมบัติต่างๆ รวมไปถึงยังเป็นสถานที่ประหารเหล่านรักโทษจากการสำรวจสถานที่นี้ก็ไม่มีใครที่สามารถระบุได้เลยว่ากรุงโรมนั้นมีมากี่ปีมาแล้วหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของโคลอสเซียมนั้นเองแต่ในตอนนี้ปัจจุบันนี้นั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นที่อยู่ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ 1 และจนถึงองค์ปัจจุบันซึ่งหน้าที่หลักๆ แล้วของพระสันตะปาปาก็คือเป็นเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และในปีนี้ก็ถือว่ากรุงโรมนั้นก็อยู่ในการปกครองของนายกเทศมนตรีของ Gianni Alemanno ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรมก็คือ 1,285.31 ตร.กม. จากที่วัดและมีการสำรวจและจดบันทึกถ้าจะให้ดีเป็นระยะความยาวของกรุงโรมก็ตกอยู่ประมาณ 550 ไมล์หรือ 550 กิโลเมตร      และหลายๆ คนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าโรมนั้นมีสุสานใต้ดินทั้งข้างตัวเมืองและใต้เมืองเพราะว่าเอาไว้ฝังศพคนสำคัญหรือผู้ที่ทำความดีความชอบในสมัยโบราณเอาไว้โดยจะมีอย่างน้อย 50 สิแห่งแต่ละแห่งก็มีหลุมฝังศพไม่น้อยกว่า 50 ศพขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งทางการยังกำลังศึกษาว่าเป็นของใครหรือเกิดจากอะไรนั่นเองColosseum