ชนเผ่าอินคาเมืองโบราณมาชูปิกชูที่สาบสูญไปนานหลายร้อยปี

Inca

เราต้องเคยได้ยินว่าคำว่าเมืองในตำนานหรือเมืองที่หายสาบสูญไปดังนั้นเราจะมาพูดกันในวันนี้คือเมืองที่หายสาบสูญในประเทศเปรูที่เป็นของเหล่าจักรวรรดิ์อินคาซึ่งเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่มีผู้คนเป็นอยู่อาศัยเยอะมากจนประเทศมหาอำนาจคนอื่นๆ นั้นต่างที่อยากจะได้แผ่นดินพืนที่ตรงนั้นมาครอบครองซึ่งพื้นที่ของเมืองอืนคานั้นก็คืออยู่ในทึกเขาหุบเขาที่มีทางเข้าออกพียงทางเดียวและจะมีทางลับที่มีแต่คนในเท่านั้นที่จะรู้ละสามารถออกไปได้เมื่อยามถูดโจมตีหรือต้องการที่จะออกไปหาอาหารหรือน้ำขึ้นมาเก็บไว้กินบนเขา ซึ่งในตอนนั้นเองประเทศมหาอำนาจสเปนก็ต้องการล่าอาณาเขตเพื่อจะขยายประเทศและในตอนนั้นเองสเปนก็ได้บุกเข้ามาที่มาชูปิกชูเมืองของชนเผ่าอินคาและได้กวาดล้างชนเผ่าอินคาจนหมดสิ้นจนไม่มีคนของชนเผ่าอินคาหลงเหลือเลยแต่ก็ได้ยึดเมืองแล้วพออยู่แล้วก็หาอาหารแล้วก็น้ำมาเยียวยาวไม่ได้นานเพราะว่าหาทางหาเอาน้ำขึ้นมาไม่ได้ทีและเยอะๆ มากซึ่งชนเผาอินคานั้นมีทางลับที่ซ่อนอยู่เลยทำให้อาหารและก็น้ำได้อย่างไม่ขาดสายแต่เหล่าทหารของสเปนหาไม่เจอก็เลยได้อพยพหาถิ่นฐานใหม่เลยทำให้เมืองนี้ได้ถูกปล่อยให้เป็นเมืองล้างว่างเผล่ามาหลายร้อยปีจนมาถึงปัจจุบันนี้นั้นก็ได้มีคนค้นพบจากกลุ่มสำรวจชาวอเมริกันชื่อว่า( Hiram Bingham ) และได้ทำการสำรวจอย่างจริงจังและก็ได้แจ้งให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศเปรูมีพื้นที่ทำเลเหมาแก่การท่องเที่ยวและศึกษาให้เล่าเรียนต่อและนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดของชนเผ่าอินคาเมืองโบราณมาชูปิกชูที่สาบสูญไปนานหลายร้อยปีMachu Picchu